Dalajlama


Blog poświęcony mądrości XIV Dalajlamy

Chcemy być potrzebni, cz. 2

Mówi Dalajlama:

W dzisiejszej Ameryce bez pracy pozostaje trzy razy więcej mężczyzn w wieku produkcyjnym niż 50 lat temu. Ten trend występuje w całym rozwiniętym świecie, przynosząc konsekwencje wykraczające poza gospodarkę. Uczucie, że jest się kimś zbędnym to cios dla naszego ducha. Prowadzi do izolacji społecznej, rodzi emocjonalny ból i tworzy grunt, na którym zakorzeniają się negatywne emocje.

Chcemy być potrzebni, cz. 1

Mówi Dalajlama:

Pod wieloma względami nigdy nie żyło się lepiej niż dzisiaj, choć w niektórych zakątkach świata szerzy się przemoc, a zbyt wielu ludzi wciąż żyje w okowach despotycznych reżimów. I choć główne religie świata uczą miłości, współczucia i tolerancji, to w imię religii ludzie popełniają niewyobrażalne akty przemocy.

A jednak wśród nas widzimy coraz mniej ubogich, mniej głodnych; mniej dzieci umiera, natomiast coraz więcej mężczyzn i kobiet potrafi czytać. W wielu krajach normą jest poszanowanie praw kobiet i mniejszości. Oczywiście pozostało jeszcze wiele do zrobienia, ale jest nadzieja i jest postęp.

Etyka jest ważniejsza niż religia

Mówi Dalajlama:

Są dni, kiedy myślę, że byłoby lepiej, gdyby nie istniały religie. W imię religii prowadzono wojny, nawet „święte wojny”. Religie były i często nadal są nietolerancyjne.

Dlatego mogę powiedzieć, że w XXI wieku potrzebujemy nowej etyki, która wykracza poza wszelkie religie. Znacznie ważniejsza niż religia jest nasza elementarna ludzka duchowość. Są to predyspozycje ku miłości, życzliwości i sympatii, które mamy w sobie, niezależnie od wyznawanych przez nas religii. Uważam, że ludzie mogą obejść się bez religii, ale nie mogą obejść się bez wewnętrznych wartości, bez etyki.